MUZIEK EN EMOTIE

Plezier! Muziek: een unieke manier van communiceren en van uitdrukking geven aan emoties. Kinderen leren met behulp van muziek emoties te herkennen, uit te drukken en te beheersen. Muziek beleven is een voor het kind veilige manier om met emotie om te gaan.

Muziek kan iets vertellen! Door te zingen, spelen, bewegen, luisteren, discussiƫren en noteren gaan we in een aantal lessen ervaren, horen en zien wat de mogelijkheden van muziek zijn. Muziek wordt zo een totaalbeleving. Neem nou BANG, een liedje voor de middenbouwgroepen. Wat je hier zoal mee kunt doen? Je kunt:
het liedje zingen
een spokendans uitvoeren
een verhaal op instrumenten spelen, waar je een opname van maakt
dit verhaal noteren in een partituur zodat iedereen weet, wat en waar je moet spelen
Luisteren naar bestaande muziek.
Muziekonderwijs speelt een grote rol bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Muziekactiviteit biedt ook mogelijkheden om gedrag te observeren. Musiceren heeft een positief effect op concentratie, betrokkenheid, zelfstandigheid, zelfkritiek en doorzettingsvermogen.

Educatieve muzikale workshops