MUZIEK IN BEELD

Samen musiceren!

Zingen, spelen, bewegen, luisteren en je eigen muziek vastleggen. Vanuit verschillende thema’s die geschikt zijn voor de  diverse  leeftijdsgroepen beleven kinderen muziek.

We weten inmiddels dat:
-Samen musiceren een gevoel van veiligheid kan bieden
-Collectieve muzikale presentatie kan leiden tot een positiever zelfbeeld
-Met je eigen stem muziek te maken, een emotionele lading kan uitdrukken
-Zingen bijdraagt tot een betere fysieke ontwikkeling.

Er wordt gewerkt met de liedbundel “Muziek in Beeld”. Bij het aanleren van de liedjes wordt gebruik gemaakt van pictogrammen die de tekst ondersteunen. Kinderen hoeven niet te lezen want ze gebruiken de beelden als geheugensteuntjes en het lied kan in een kort tijdsbestek spelenderwijs aangeleerd worden. Rondom de liedjes uit “Muziek in beeld” komen, behalve het zingen, ook de andere domeinen zoals spelen, luisteren, bewegen en vastleggen uitgebreid aan bod.

Door de liedjes op deze veelzijdige manier aan te leren en de kinderen er actief bij te betrekken kan er maximaal rendement en plezier uit een muziekles gehaald worden. Want muziek is méér dan alleen maar zingen!

Educatieve muzikale workshops