EMOTIELIEDJES

emotieliedjes

Emotieliedjes (liedbundel met CD)

De emotieliedjes zijn geschreven vanuit het werken met het PAD leerplan .
(Programma Alternatieve Denkstrategieën) oftewel (Proberen Anders te Denken)

Een leerplan rondom sociaal emotionele ontwikkeling, waarin kinderen leren omgaan met hun emoties.
Ontwikkeld door het Seminarium voor Orthopedagogiek te Utrecht.www.seminarium.nl
De emotieliedjes bieden samen met de muzikale domeinen materiaal om doelgericht en planmatig te
werken met kinderen met affectieve problemen.

Te bestellen en te beluisteren bij Benny Vreden Kinderproductieshttp://www.bennyvreden.nl

 

Educatieve muzikale workshops