MUZIEK IN BEELD

Muziek in beeld

Muziek in Beeld (Liedjes met pictogrammen (cd-rom) en CD.De kern van deze bundel bestaat uit 20 nieuwe liedjes waarvan de tekst voorzien is van beeldtaal oftewel pictogrammen. Daaraan toegevoegd zijn telkens twee thematisch verwante liedjes waardoor een gevarieerde reeks ontstaat die goed aansluit bij de belevingswereld van de basisschoolleerling. Bij deze liedjes zijn lesbrieven ontwikkeld waarin behalve het zingen ook de andere muzikale domeinen uitgebreid aan bod komen en die iedereen die met kinderen werkt voldoende verwerkingsmaterialen aanreikt om rondom een bepaald thema te kunnen werken.

Uitgegeven door Stichting Muzikale Vorming te Born.

TeĀ bestellenĀ 

 

Educatieve muzikale workshops